February 28, 2024
How much do you understand Yorùbá? This is the time for you to explore the language. You can add other words you remember about this field

ASTRONOMY AND GEOGRAPHY IN YORUBA
Earth – Aye
Cloud – Ikuuku
Rain – Ojo, Eji
Storm – Iji
Sirius – Irawọ alẹ
Sea – Okun
Open water – Agbami
Ocean – Agbami Okun
Rock – Apata
Lagoon – Ọsa
Waterfall – Oṣọrọ
Lightening – Mọnamọna
Venus – Àgùàlà, Aja oṣu
Moon – Oṣu, Oṣupa
Sun – Oorun
Peak – Tente, Ṣonṣo, Gongo
Stars – Irawọ
Land – Ilẹ
Fog – Kùrukùru
Planet – Isọgbe oorun
Wave/Surf – Igbi
Dust storm – Ebutu, Eruku, Ẹbu
Dawn – Afẹmọju, Ojumọ
Dusk – Aṣalẹ
Realm/Domain – Orilẹ
Eclipse – Iṣijibo
Earthquake – Ọmimi Ilẹ, Isẹlẹ
Dyke/Bank – Bebe
Gale, Tempest – Ẹfuufu
Thunder – Apaara, Ara
Air – Atẹgun
Wind/Breeze – Afẹfẹ
Valley – Ijigọnrọn, Ipẹtẹlẹ
Field – Papa
Island – Erekuṣu, Adado
Mountain – Oke
Brook – Oteere, Oterere
Hill/Hillock – Okiti
Whirlwind/Tornado – Aaja
Spring/Fountain – Ṣẹlẹru
Crust – Eepa ilẹ
Desert – Aṣalẹ
Spume/foam – Eefó
Gully/Ditch – Iyara
Universe – Agbaye
Coast – Etikun
Pit – Iho, Ọfin
Boundary – Ibode
Border – Aala
Sandstone/Laterite – Yangi
Torrent – Àgbàrá
New moon/Crescent – Oṣule
Full moon – Aranmoju
Pool – Ọgọdọ
Cliff – Ẹbìtì
North pole – Igun ariwa
South pole – Igun guusu
Flood – Ẹkun omi, Omiyale
Phenomenon – Àdìtú
Harmattan – Ọyẹ
Bush/Woods – Igbo, Igbẹ
Forest – Ẹgan
Pond – Abata
Savanna/Plain – Ọdan
Grove – Igbalẹ, Oṣuṣu
Rainbow – Oṣumare
Ravine – Afonifoji
River – Odo, Ẹri
Lake – Adagun
Drought – Ọdá
Comet – Irawọ abiru/oniru
Famine – Iyan, Ọgbẹlẹ
Mineral – Kùsà
Tide – Ọsa, Iṣa
Rays – Titanṣaan
Dew – Iri
Seasson – Asiko
Ice/Hailstone – Yinyin
Dusk – Aṣalẹ
Plateau – Pẹtẹlẹ
Colony/Dependency – Ereko
Altitude – Ìga
Wilderness – Aginju
Humidity – Ọrinrin
Shower – Ọwara
Swamp/Marsh – Ẹrẹ, Ira
Harbour – Ebute
Abyss – Ọgbun
Atmosphere/Void – Ofurufu
Slope – Idagẹẹrẹ, Gẹẹrẹ

Please teach your children Yoruba Language!!!
@YorubaNationCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *